Eko igrala - otroška zunanja igrala

Otroška igrala

SLO

Otroška igrala so izredno pomembna za razvoj otrok.

Še posebno atraktivna so izredno velika otroška igrala, ki omogočajo udobno igro, rekreacijo in druženje tudi več kot 40-im uporabnikom naenkrat! Atraktivna masivna lesena otroška igrala so stalnica v ponudbi priznanega proizvajalca Obra Design, ki je znan po velikanskih otroških igriščih.

Celostni razvoj, gibanje, zabavo in zadovoljstvo omogočajo moderna otroška igrala s številnimi aktivnostmi, kot so: hoja po premičnem mostu, plezanje po široki mreži,vzpenjanje po lestvi na prvi podest, vzpenjanje po lestvi na drugi podest, prehajanje med obroči, spuščanje in vzpenjanje po lestvi, spuščanje in vzpenjanje po vrvi, hoja po mostu iz vrvi, vzpenjanje po široki mreži, vzpenjanje po centralnem tunelu, vzpenjanje po ozki mornarski lestvi, spuščanje po gasilskem drogu, vzpenjanje po široki mornarski lestvi, hoja po visoki brvi, plezanje, prehajanje, druženje na veliki šest kotni pajkovi mreži, spuščanje po toboganu in podobni elementi.

Vsekakor se moderna otroška igrala bistveno razlikujejo od klasičnih igral, saj omogočajo več vrst aktivnosti v več težavnostnih stopnjah.

Otrok na moderno zasnovanem igralu presega lastne meje in razvija gibalne sposobnosti, koordinacijo, hitrost, natančnost in moč. Poleg tega pridobiva številne gibalne izkušnje in športna znanja ter razvijanja prostorsko orientacijo. Vsekakor velika otroška igrala igrajo bistveno vlogo pri učenju vključevanja otroka v okolje in spodbujanje komunikacije, razvoj socialnih kompetenc, kot so: razvijanje vztrajnosti, reda in discipline, medsebojno sodelovanje, razumevanje in upoštevanje drugih. Prav tako omogočajo razvoj samokontrole, s tem se otrok in družba izogne prekomerni agresivnosti in impulzivnosti ter osvajanje družbenih pravil in norm.

Da so otroška igrala zelo pomembna pri razvoju otrok nam kaže tudi zgodovina razvoja otroških igrišč.

Otroci so se skozi zgodovino igrali v svojih vaseh in soseskah, zlasti na ulicah in stezah v bližini svojih domov. V 19. stoletju so razvojni psihologi, kot je Friedrich Fröbel, predlagali otroška igrala kot razvojno pomoč ali da bi otroke naučili poštene igre in sodelovanja. V Nemčiji je bilo tako na šolskih površinah postavljenih nekaj otroških igrišč, v parku v Manchestru v Angliji je bilo leta 1859 odprto prvo namensko zgrajeno javno dostopno otroško igrišče.

Vendar se je šele v začetku 20. stoletja, ko je ulica izgubila svojo vlogo privzetega javnega prostora za igro in je postala rezervirana za uporabo z avtomobili, začelo gibanje z namenom, da otroke odstrani pred novimi nevarnostmi in jih omeji na ločena območja, kjer se lahko varno igrajo. V ZDA so organizacije, kot je National Highway Protective Society, izpostavile število povoženih otrok in pozvale k ustvarjanju igrišč, katerih cilj je osvoboditi ulice za vozila in ustvariti ločene, varne prostore za otroško igro. Rekreacijska liga na prostem je zagotovila sredstva za postavitev igrišč na parkovnih območjih, še posebej po objavi poročila v letu 1901 o številu povoženih otrok v New Yorku.

V kombinaciji z novo skrbjo glede nevarnosti cest so se pojavile izobraževalne teorije igre, med njimi Herbert Spencer in John Dewey, ki so navdihnile nastanek reformističnega gibanja na igriščih, ki so trdili, da imajo otroška igrišča izobraževalno vrednost ter izboljšajo pozornost v razredu, okrepijo fizično zdravje, in zmanjšajo odsotnost od pouka. Intervencionistični programi, kot so Reševalci otrok, so skušali preseliti otroke na nadzorovana območja, da bi omejili prestopništvo. Medtem so v šolah in poselitvenih hišah za revnejše otroke z omejenim dostopom do izobraževanja, zdravstvenih storitev in vrtca izgradili otroška igrišča, ki so podpirala cilj teh institucij, da otrokom ponudijo varno okolje, z aktivnostmi, ki bi jih zadržale pred težavnostnim obnašanjem v družbi in okolju. Vir

Ko takole prebiramo zgodovino nastanka otroških igrišč, nam postane jasno, da so otroška igrala velika potreba za pravilni razvoj otrok.

Kakovostna otroška igrala pomenijo izredno razliko pri razvoju osebe v otroštvu, kar le ta ponese s sabo tudi v življenje.

Strokovnjaki priznavajo, da socialne spretnosti, ki jih otroci razvijajo na otroškem igrišču, pogosto postanejo sklopi vseživljenjskih spretnosti, ki se prenašajo v odraslo dobo. Neodvisne raziskave ugotavljajo, da so otroška igrišča ena najpomembnejših okolij za otroke zunaj doma. Večina oblik igre je bistvenega pomena za zdrav razvoj, najbolj ugodna vrsta igre pa je prosta spontana igra - vrsta, ki se dogaja na otroških igriščih.

Navdušujoča, privlačna in zahtevna oprema za otroška igrišča je pomembna za to, da bodo otroci zadovoljni, medtem ko še vedno razvijajo svoje sposobnosti učenja. Te je treba razviti tako, da bodo ustrezale različnim skupinam otrok za različne stopnje učenja, na primer posebna otroška igrala za otroške vrtce in predšolske otroke, ki jih učijo osnovnega štetja in besedišča, za oblikovanje otrokove ustvarjalnosti in domišljije s pomočjo igralnih plošč ali ugank.

Obstaja splošno soglasje, da telesna aktivnost pri otrocih zmanjšuje tveganje za psihične težave in spodbuja njihovo samozavest. Poročilo ameriškega glavnega zdravnika (Department of Health, 2004) je navedlo, da pregled razpoložljivih raziskav kaže, da koristi za zdravje pri telesni dejavnosti pri otrocih se kažejo predvsem v izboljšanju dejavnikov tveganja za nastanek bolezni, izogibanju povečanju telesne mase, doseganju največje kostne mase in duševnem počutju.

Dokazi kažejo, da otroci, ki sodelujejo v telesni dejavnosti, izboljšujejo njihovo samozavest. Ekeland, Heian in Hagan (2005) in Gruber so ugotovili, da programi vadbe pomembno pozitivno vplivajo na otrokovo samozavest. Vir

Vabljeni k ogledu kataloga za otroška igrala priznanega proizvajalca Obra Design.